Archive for September, 2004

kukakuka

‘a’ole au i kama’ilio ma ka ‘olelo hawai’i no ka manawa lo’ihi loa. ma mua, ma’a au i ka ‘olelo hawai’i ‘ana i na la a pau! aka, i keia manawa, ‘a’ole. mana’o au he mea maika’i e a’o i ka’u keiki, a laila hiki ia maua ke kukakuka i na la a pau…aka mana’o au ‘ano lo’ihi. pa’akiki no ho’i kona puana ‘ana i na “s” a me na “f” no laila, ‘a’ole hiki ia ia ke ho’oma’ama’a i kela mau puana ma ka ‘olelo hawai’i. aka no’ono’o au aue ua pono au e ho’omaka i kona wa pepe hou. 3 ona makahiki i keia manawa no laila … ‘ano pa’akiki e ho’omaka, i ko’u mana’o. well, ina ho’ouna au ia ia i ka punana leo, a laila, e a’o ana, ma ka makahiki 3, aka…’a’ole maopopo. pono au e no’ono’o a ho’oholo.

so i keia mau memo, e kakau ana au i ka ‘olelo hawai’i, i hiki ‘ole ia’u ke poina. ‘a’ole like ke kakau ‘ana me ka ‘olelo ‘ana…a ka pane ‘ana i kekahi…aka, he ho’omaka. ‘a’ole au makemake e poina. he mea nui ia. ‘a’ole hiki ke poina.

Advertisements

more

Wow, I’ve really been gone awhile.
… continue reading this entry.