Archive for February, 2005

Random Thoughts

‘a’ole au i ‘olelo hawai’i no ka manawa lo’ihi loa a ‘a’ole au makemake e poina i ka ‘olelo. pa’akiki ina ‘a’ohe po’e i hiki ke kama’ilio ma ka ‘olelo hawai’i. ‘o ia ka pilikia me ka ha’alele ‘ana i ke ola hawai’i aka he aha la ka hana? no’ono’o au ina ‘a’ole au i ha’alele, ‘a’ole e hana ‘ia ana kela mau mea ‘ino … so … hu. he mea e no’ono’o ai. aka, hu ka ‘eha o ka na’au i ka no’ono’o ‘ana…pono au e nana kiwi a i ‘ole ho’olohe i ka lekio e poina i kela ‘eha loa o kela makahiki aku nei. he aha la ka mea ma ke kiwi i keia po?

. . .
… continue reading this entry.

Advertisements